Terms of Service Illustration

תנאים נוספים, מדיניות ביטול ופרטיות

אנחנו שולחים אישור לתורם באמצעות הודעה באימייל מיד לאחר קבלת הבקשה לתרום לעמותה. כדי לבטל את התרומה או לשנות פרטי החיוב, התורם/מבצע הפעולה רשאי לפנות אלינו לכתובת: [email protected]. כמו כן, אנחנו ממליצים לפנות למנהל הקמפיין בעמותה הרלוונטית בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטל את העסקה/תרומה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע“פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי הרלוונטית. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם.

אנחנו נוקטים במאמצים סבירים כדי לכלול את השמות של עמותות וארגונים ראויים ולגיטימיים בפלטפורמה שלנו, אך איננו יכולים להתחייב או לקחת כל אחריות על הפעילות ו/או ההתנהלות של העמותות ו/או הארגונים המופיעים בפלטפורמה שלנו. כל תורם חייב לבדוק בעצמו את נתוני הארגון ו/או העמותה לפני בחירת כל ארגון ו/או עמותה למתן תרומה כדי לוודא שהארגון ו/או עמותה בינם ראויים למתן תרומה ושהינם מתאימים להשקפה שלו. היכללות בפלטפורמה שלנה איננה מהווה המלצה על ארגון ו/או עמותה כלשהם.

מידע שאנו אוספים

"מידע אישי" או "מידע" הינו מידע שאפשר לשייכו אל אדם או ישות, כגון שם, מספר טלפון או כתובת אימייל. כדי לתרום לעמותות עליך יהיה למסור את המידע שלהלן: שם, אימייל, ולפעמים גם טלפון וכתובת. אנחנו גם נאסוף את סכום התרומה והמועד שבו היא נתרמה. אנחנו משתמשים בשירותים של צד ג' עבור התשלומים ואיננו שומרים את פרטי כרטיסי האשראי שלך. לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תסכים למסור את המידע, כולו או חלקו, לא תוכל לתרום דרך הפלטפורמה שלנו. כמו כן, אנחנו עשויים לשמור פרטים אחרים אודות שימושך בשירותים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית או ההצעות והשירותים שעניינו אותך. בנוסף, אנו עשויים לתעד את התקשורת שלנו אתך כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה או משתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן. ישנו מידע מסוים שאפשר ונאסף בצורה אוטומטית אודות המחשב, הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP ו/או מכשיר הנייד שלך.

כיצד אנו מגנים על המידע

אנו נוקטים באמצעים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע שנמסר לנו, גם בזמן המסירה וגם לאחר שאנו מקבלים אותו. אך, לא קיימות שיטות העברה או אחסון אלקטרוני שהינן בטוחות לחלוטין. לכן, למרות שאנו משתדלים לנקוט בדרכים מקובלות בכדי להגן על המידע שלך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונו המוחלט של המידע. אנחנו נמחק כל מידע אישי שקיבלנו ממשתמש לאחר קבלת דרישה בכתב מאותו משתמש. איננו יכולים לשחזר מידע שנמחק.

כיצד אנו משתמשים במידע

לא נשתף את המידע שלך עם גורמים אחרים ללא הסכמתך המפורשת, פרט לדרכים שיוזכרו כאן במפורש, ואלא אם כן נידרש לעשות כן לפי כל חוק, תקנה או צו בית משפט או בכדי לשתף פעולה עם חקירה של רשויות אכיפת החוק.

אנחנו מוסרים את המידע הנאסף לתורם הרלוונטי.

אנחנו עשויים להשתמש במידע לצרכים הפנימיים שלנו, כגון על מנת לאבחן בעיות עם השרתים שלנו או כדי להפוך את השירותים שלנו ליותר שימושיים או להתאימם לצרכים שלך.

בנוסף, ייתכן שבאמצעות ניתוח של כל המידע שאנחנו נאסוף או נקבל, כולל מידע לגבי המשתמשים, אנו עשויים ליצור מידע סטטיסטי אודות מגוון רחב של משתמשים (להלן: "מידע סטטיסטי"). מידע סטטיסטי מסייע לנו בהבנת מגמות וצרכיהם של המשתמשים בכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא נקשר אותו למידע אישי. ייתכן שנמסור מידע סטטיסטי לשותפים שלנו, ללא הגבלה, לפי תנאים מסחריים שנקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

שימוש של השירותים על ידי ילדים

החברה איננה אוספת מידע מזהה מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שתיווכח שילד מתחת לגיל 13 נרשם ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלו, אנא יידע אותנו מיידית.

שימושים אחרים והעברת מידע

אנחנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או התוכן הדיגיטאלי של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות מפרות חוק. אנחנו עשויים להשתמש בשירותיהם של קבלני משנה הנמצאים במדינות אשר אינן מדינת מגוריך, ולשלוח להם את המידע שנקבל. למשל, אנחנו עשויים לשלוח את המידע שלך למדינות מחוץ לישראל. כל קבלני המשנה יהיו כפופים לחובות אי-גילוי ואי-שימוש. למרות זאת, ייתכן ובחלק מהמדינות יהיו רמות של הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינתך. אנחנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו הכוללים את המידע שלך אם נמכור את העסק שלנו או חלק ממנו, לרבות העברה מחוץ לישראל.

עיון, תיקון או עדכון של המידע שלך

אנו מאפשרים לך לעיין במידע שסיפקת במהלך הרישום ולשנות נתונים, אי דיוקים או שגיאות במידע. כדי לבקש לעיין במידע או לתקן ולעדכן את המידע האישי שלך, צור עמנו קשר בכתובת [email protected] .

אנו נשמור את המידע שלך כל עוד החשבון שלך פעיל או כפי שצריך כדי לספק לך שירותים. אם ברצונך לסגור את חשבונך או לבקש שלא נשתמש במידע שלך כדי לספק לך שירותים, צור עמנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני המפורט למעלה. אנו נשמור את המידע שלך ונשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.

תקשורת והודעות

אנו עשויים לשלוח לך הודעות באמצעות הדוא"ל וכןהודעות SMS או הודעות אחרות אודותינו או אודות המוצרים והשירותים שלנו. על ידי קבלת תנאי השימוש שלנו (לרבות תנאי מדיניות פרטיות זו) או שימוש באתר ו/או בשירותים, אתה מסכים לקבלת הודעות מסחריות כאלו. תוכל להסיר את הפרטים האישיים שלך מרשימת התפוצה שלנו ולהפסיק לקבל מאתנו מסרים בעתיד, על ידי לחיצה על קישור ביטול המופיע בכל מסר או על ידי שליחת דוא"ל לכתובת [email protected] . לידיעתך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות, המתייחסות לחשבונך, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן, אלא אם תסגור את חשבונך .

תנאים נוספים

בין אם נטלת על עצמך התחייבות לתרום ובין אם יצרת קמפיין לגיוס כספים ב-CauseMatch עבור מלכ"ר, אתה מביע בזאת את הסכמתך לכך שהנך כפוף לתנאי החוזה ומתחייב לעמוד בהם בשלמותם, לרבות התנאים הבאים:

 1. ה"תורמים" מסכימים לספק את פרטי אמצעי התשלום שלהם בעת שהם מתחייבים להרים תרומה לקמפיין. הסכום המובטח כתרומה "ישועבד" במסגרת אמצעי התשלום האמור (בדרך כלל כרטיס אשראי או הוראה לבנק), אך לא יוסלק בפועל בשלב זה אלא אך ורק במידה וקמפיין הגיוס יוכתר בהצלחה בהגיעו ליעד הכספי המוצהר. אז, ורק אז, יוסלק הסכום המובטח כתרומה.לאחר התרומה, התורמים יקבלו מיידית קבלה אוטומטית באמצעות דוא״ל (בעקבות מסנני דואר זבל, ובעיות חיבור לאינטרנט קוזמאצ׳ אינה מבטיחה שהתורם יקבל קבלה).
 2. ה"תורמים" מסכימים בזאת לדאוג לכך כי במועד הסתיים הקמפיין תהיה באמצעי התשלום שרשמו במערכת יתרה מספקת לביצוע הסליקה.
 3. ב- CauseMatch אין מנגנון כלשהו לביצוע החזר כספי ("Refunds"). יתרה מזאת: מלכ"רים אינם נדרשים להיענות לדרישתם של תורמים לביצוע החזר כספי.
 4. הואיל ותהליך הסליקה עשוי להיות כרוך בתשלומים שונים מטעם חברות הסליקה (עמלת חיובים חוזרים וכיו"ב), CauseMatch אינה ערבה לכך שהסכום הסופי שיקבלו המלכ"רים הנו סך הכספים שגוייסו בקמפיין בניכוי עמלת CauseMatch בלבד.
 5. CauseMatch ושותפיה לסליקה ולביצוע תשלומים ינכו את עמלותיהם המוסכמות בטרם תועבר תמורת הקמפיינים אל המלכ"רים.
 6. תשלומים בגין סליקה הנגבים על-ידי שותפינו העוסקים בכך אינם אחידים ועשויים להשתנות.
 7. CauseMatch שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת ובשיקול דעתה הבלעדי התחייבות כלשהי לתרומה.
 8. CauseMatch שומרת לעצמה את הזכות לדחות, להשהות או להקפיא קמפיין בכל עת ובשיקול דעתה הבלעדי. CauseMatch לא תהא אחראית מבחינה משפטית לנזקים כלשהם בגין זאת. מדיניותה של CauseMatch היא שלא לנמק מדוע בחרה לפסול, לעכב או להקפיא קמפיין כלשהו.
 9. CauseMatch תספק למלכ"ר הרלוונטי בכל קמפיין את המידע אודות מספר הזיהוי של התורם באתר, שמו, כתובת האימייל שלו והסכום המובטח כתרומה.
 10. מלכ"רים אינם יכולים לבצע פעולה כלשהי בהסתמך על הקמפיין שהעלו באתר או בהסתמך על תרומות שהובטחו במסגרת הקמפיין עד שיהא ביכולתם למשוך את הכספים שנתרמו בפועל בתום הקמפיין ועם סיומו המוצלח. יתכן עיכוב בין מועד סיומו של קמפיין מוצלח לבין גישה לכספים שנתרמו בו.
 11. CauseMatch אינה אחראית לכל נזק או הפסד העלולים להיגרם בגין שימוש באופן כלשהו בשירות.
 12. CauseMatch אינה מחויבת להתערב בסכסוכים בין משתמשים, או בין משתמשים לבין צד ג', הנובעים כתוצאה מן השימוש בשירות.
 13. CauseMatch אינה מפקחת על האופן שבו עושים מלכ"רים שימוש בכספי התרומות הנאספים בקמפיין. CauseMatch אינה מעודדת או תומכת בתוכן כלשהו המועלה על-ידי משתמשים. אתה מסכים בזאת לשחרר את CauseMatch, מנהליה, עובדיה, סוכניה ויורשיה (במובן המשפטי של המונח – אם החברה תירכש על-ידי חברה אחרת או תתמזג בה), מתביעות, נזיקין ודרישות מכל סוג שהוא – הנובעים או הקשורים באופן כלשהו במחלוקות או סכסוכים בגין השירות.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. במידה ויבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות ל- [email protected]

עדכון אחרון: 24/06/2019

 

התחילו גיוס המונים עם קוזמאצ'

צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום

דילוג לתוכן