למד את עמי

,תשתתף, יחד עם הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ
,בהנגשת ארון הספרים היהודי
,הטקסטים הבסיסיים של היהדות
לכל המבקש לקרוא וללמוד