CauseMatch

מחיל אל חיל
!מתגייסים בכל הכח למען הרוח

 • 00 D
 • 00 H
 • 00 M
 • 00 S

זְמַן
נוֹתָר

פּרוֹיֶקט של:
צל''ש - צבא לשם שמים

מתגייסים בכל הכח למען הרוח!

מחיל אל חיל
!מתגייסים בכל הכח למען הרוח

מתגייסים למען צל''ש ומאפשרים את הרחבת הפעילות המבורכת שמחזקת את החיילים הדתיים, מעניקה תחושת שמחה, שליחות ומוטיבציה, ושומרת על כשירותם הרוחנית.

!הקמפיין בעיצומו, אנחנו צריכים אותך

הודותלתורמים
נדיבים

אתה נותן מקבל
₪36 x2 ₪72
₪100 x2 ₪200
₪180 x2 ₪360
₪500 x2 ₪1000
כל שקל שתתרום יוכפל פי-2
x2
1,115,129 נתרם מתוך יעד שֶׁל ₪1,500,000
ימים נותרו
 • 00 D
 • 00 H
 • 00 M
 • 00 S
.00
x2
.00

הודות למענקי הכפלה
כל שקל
שתתרום יוכפל פי-2

מענק הכפלה של ₪750,000 על כף המאזניים

...
תורמים
תרומה אפקטיבית
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
 • בעילום שם ₪100

 • שמואל זית ₪856

 • בעילום שם ₪58

 • בעילום שם ₪200

 • אלון שולב ₪240

 • בעילום שם ₪864

  הרב תודה רבה

 • בעילום שם ₪500

 • בעילום שם ₪360

 • זהבה צובוטרו ₪2000

 • בעילום שם ₪72

ראה כל התורמים

הודותלתורמים
נדיבים

אתה נותן מקבל
₪36 x2 ₪72
₪100 x2 ₪200
₪180 x2 ₪360
₪500 x2 ₪1000
כל שקל שתתרום יוכפל פי-2
x2

מפעילויות הארגון:
סיומי מסכתות: 5,000 חיילים שותפים בלימוד. 730 סיומים נחגגו ב-70 בסיסים ומוצבים שונים.
'שמחה יום א': 200 חיילים בשיעור שבועי מדי יום א'.
צל"ש לחייל הבודד: חיבור למשפחות מאמצות דתיות, שיעורי תורה מיוחדים, ביקורים וחברותות אישיות.
קידושא רבאק: מעל 200 מפגשים של חבורות חיילים עובדי ה' שלומדים תורה ביחד.
לחיילים שלנו מגיע צל"ש! 

כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46
צל"ש - צבא לשם שמים - ע.ר. 580567444