CauseMatch

גם בימים ההם גם בזמן הזה
החיילים שלנו נלחמים בשביל עם ישראל
!אנחנו פה כדי לתת להם אור וכח

 • 00 D
 • 00 H
 • 00 M
 • 00 S

זְמַן
נוֹתָר

פּרוֹיֶקט של:
צל''ש - צבא לשם שמים

מחיל אל חיל - מתגייסים בכל הכח למען הרוח!

גם בימים ההם גם בזמן הזה
החיילים שלנו נלחמים בשביל עם ישראל
!אנחנו פה כדי לתת להם אור וכח

מתגייסים למען צל''ש ומאפשרים את הרחבת הפעילות המבורכת שמחזקת את החיילים הדתיים, מעניקה תחושת שמחה, שליחות ומוטיבציה, ושומרת על כשירותם הרוחנית.

כמעט מגיעים ליעד, אנחנו צריכים אותך!

ניתן לתרום בדף הקמפיין - עד יום שישי 14/12

מחיל אל חיל
מתגייסים בכל הכוח למען הרוח!

מתפקדים ולוקחים חלק בהצלחת הקמפיין
ובהחזקת פעילות צל"ש.

כולנו מתגייסים למען צל''ש, ומאפשרים את המשך קיום הפעילות המבורכת שמפיצה אור תורה בצבא ונוגעת בלבבות החיילים.
הקמפיין בעיצומו, אנחנו צריכים אותך!

מפעילויות הארגון:
סיומי מסכתות
מחולקות גמרות במהדורת כיס, ונערכים סיומי מסכת במשותף
שמחה יום א'
שיעור שבועי מידי יום א' בעיר הבה"דים
צל"ש לחייל הבודד
ליווי ותמיכה לחייל הדתי הבודד, שמירה על קשר אישי
קידושא רבאק

1,507,893 נתרם מתוך יעד שֶׁל ₪1,500,000
ימים נותרו
 • 00 D
 • 00 H
 • 00 M
 • 00 S
הכנס סכום
...
תורמים
תרומה אפקטיבית
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
 • בעילום שם ₪1200

 • איל שביל הגיחון 5 בית שמש גוטליב ₪80

 • מירב הולצמן ₪100

 • בעילום שם ₪50

 • בעילום שם ₪180

 • בעילום שם ₪50

  תודה רבה. מחזיר לך הרב פרץ איינהורן מכל הלב. ברוכים תהיו!!

 • בעילום שם ₪180

 • יהודית וידר ₪120

 • בעילום שם ₪100

 • אברהם ויסמן ₪180

  לזכרו הקדוש של בנינו האהוב טוביה ינאי ויסמן

ראה כל התורמים

מחיל אל חיל
מתגייסים בכל הכוח למען הרוח!

מתפקדים ולוקחים חלק בהצלחת הקמפיין
ובהחזקת פעילות צל"ש.

כולנו מתגייסים למען צל''ש, ומאפשרים את המשך קיום הפעילות המבורכת שמפיצה אור תורה בצבא ונוגעת בלבבות החיילים.
הקמפיין בעיצומו, אנחנו צריכים אותך!

מפעילויות הארגון:
סיומי מסכתות
מחולקות גמרות במהדורת כיס, ונערכים סיומי מסכת במשותף
שמחה יום א'
שיעור שבועי מידי יום א' בעיר הבה"דים
צל"ש לחייל הבודד
ליווי ותמיכה לחייל הדתי הבודד, שמירה על קשר אישי
קידושא רבאק

מפעילויות הארגון:
סיומי מסכתות: 5,000 חיילים שותפים בלימוד. 730 סיומים נחגגו ב-70 בסיסים ומוצבים שונים.
'שמחה יום א': 200 חיילים בשיעור שבועי מדי יום א'.
צל"ש לחייל הבודד: חיבור למשפחות מאמצות דתיות, שיעורי תורה מיוחדים, ביקורים וחברותות אישיות.
קידושא רבאק: מעל 200 מפגשים של חבורות חיילים עובדי ה' שלומדים תורה ביחד.
לחיילים שלנו מגיע צל"ש! 

כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46
צל"ש - צבא לשם שמים - ע.ר. 580567444