1591301626
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
סיבוב בונוס !
83%
4,619,460מתוך יעד בונוס ₪5,500,000
יעד ראשוני :₪4,500,000
83%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
טוען תורמים...
טא
טומבק אליהו

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
טא
טומבק אליהו

₪50

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
כר
כהן משה רחמים

₪100

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך המפקח הרה"ג ר' איתמר מושקט שליט"א
פר
פרידמן

₪600

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
בש
בעילום שם

₪20

תרומה דרך הרב שלמה יצחק ויטאל
בש
בעילום שם

₪200

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב יעקב שלום
בש
בעילום שם

₪200

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב יעקב שלום
צמ
צארום מירי

₪200

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב יעקב שלום
מל
מאיר לרנר

₪14

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב יואל בורשטיין
ממ
משה מנחם מענדלאוויטש

$200

משה מנחם בן הענטשא וזגתו העניא בת לאה שיינדל- בני החתן יעקב ב' יוסף פנחס ב' נענא חנה ב' רחל עטיא ב' מלכה בני שלמה ב' חי' דבורה ב רבקה יכט להצלחה בכל ענינים הקב"ה יעזר לכם להמשיך בס"ד וכט"ס
תרומה דרך הרב בעילום שם ע''י ארגון אחיעזר ממנורו
אל
אברהם לוין

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
ככ
כ כ

₪10

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך דביר זייבלד
שד
שפירא נתן דוד

₪40

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
לג
לי גמליאל

₪60

באמצעות המערכת הטלפונית - מבזק -רישומון
תרומה דרך הרב שמעון אהרון ברזילי
רמ
רוזנברג שלמה מרדכי

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב שלמה רוזנברג
אר
איזנבך ראובן

₪40

באמצעות פלטפורמת קשר - קהילות,
תרומה דרך הרה"ג ר' שמואל הכהן קובלסקי שליט"א
יו
ישיבת פונוביז למען המשך קיומה של תורה ויהדות

₪20

באמצעות פלטפורמת קשר - קהילות,
תרומה דרך הגב' ציפי זייסלד
גי
גולדשמידט יעקב ישראל

₪16

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב יעקב ישראל דסלר
אה
אחד מיראי השם

₪240

תרומה דרך הרב אברהם אפלבאום
בש
בעילום שם

₪40

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב עובדיה וולף
בש
בעילום שם

₪500

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב חיים הרטמן
מט
משפ' יום טוב

₪40

תרומה דרך הרב אפרים כהן
מה
מאיר שמחה פאפל העין

₪36

באמצעות המערכת הטלפונית - מבזק -רישומון
תרומה דרך הרב מאיר שמחה פפנהיים
בש
בעילום שם

₪200

תרומה דרך הרב יצחק טומבק
דו
דור

₪10

באמצעות המערכת הטלפונית - מבזק -רישומון
אל
אלישבע ליכטשטיין

₪500

בש
בעילום שם

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
מכ
משה כהן

₪10

באמצעות המערכת הטלפונית - מבזק -רישומון
נח
נחום

₪10

באמצעות המערכת הטלפונית - מבזק -רישומון
חט
חיים טומבק

₪1,872

תרומה דרך הרב חיים בהג''ר אברהם טומבק
LOADING DATA . .
מצטערים, לא נמצא מתרים בשם זה
  • %
    0מתוך ₪0 גוייס
    0 תורמים

פירותיך מתוקים

רשת הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק, צמחה אך לפני 5 שנה בס"ד, ברוחו הגדולה של מרן רבינו ראש הישיבה בעל ה'דרכי שמואל' זצוק"ל ומאז הפכה להיות רשת הת"ת המובילה בציבור בני התורה.

מאז נפתחה הרשת, התברר הצורך הגדול תוך זמן קצר, כאשר אלפי הורים הצטרפו למהפכת החינוך הטהור בקרב בני התורה והיא התפשטה לירושלים, בני ברק, רמות ומודיעין עילית והיד עוד נטויה בעז"ה.

עטרת החינוך חזרה ליושנה, כאשר ברשת הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק בחרו במסורת הלימוד היא כפי שקיבלנוה מרבותינו ואבותינו, דרך ישראל סבא, ללא שינויים וחידושים בכל צורה שהיא.

כך זכינו כהיום שתחת רשת הת"ת 'תפארת יעקב' חוסים מעל 1,000 תלמידים, אשר כולם כאחד מתגדלים על ברכי אהבת התורה ויראתה, במסירות ונאמנות למסורת אבות, על טהרת הקודש, במסילה העולה בית א-ל, מתוך קדושה וטהרה.

פרי הילולים ופירות מתוקים זכה הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק להוציא מתחת ידיו, אשר כל רואיהן יעידון ויכירון זרע בירך ה' אשר גדולי ישראל מועידים להיות גדולי התורה של הדור הבא מתוך קדושה וטהרה.

המעמסה הכלכלית של החזקת רשת הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק, מונחת כולה על כתפי ההנהלה אשר נושאת את העול הכבד בכוחות עצמה, ללא כל סיוע או תמיכה של המדינה בשום צורה שהיא.

כל אחד מהת"תים, היה ראוי לקמפיין משלו, לשם הצגת שלל מעלותיו ויתרונותיו הייחודיים משלו וגודל הצורך של קיומו בערים השונות.
אך מפני כורח השעה שנושפת בעורפינו, יצאנו לפעול בבת אחת על כל החמישה, כי לא עת לחשות, בפרט כאשר כל חמשת הת"תים מוטלות על שכמו של שליחו הנאמן של מרן רבינו ה'דרכי שמואל' זיע"א.

רשת הת"ת 'תפארת יעקב' היא הנחשון בשדה המערכה למען טהרת החינוך בישראל בדורנו ואליה נושאים עיניים מוסדות התורה בכל אתר ואתר בארה"ק ובארבע קצוות תבל, בלגיה, אנגליה, ארה"ב וקנדה, אשר מתמודדים עם אותה שאלה קיומית.

בתרומתך כעת למען רשת הת"ת 'תפארת יעקב' בארה"ק, אתה הופך לשותף במרכזי תורה אדירים ובהצלת החינוך בארה"ק ובעולם היהודי כולו.

למעלה מ-1,000 ילדים טהורים מצפים לך!

הקמפיין נעשה בשיתוף עם עמותת מרכז הצדקה שמספרה 580510758
התרומות לעמותת מרכז הצדקה יועברו לצורך רווחת משפחות אברכים מהקהילה
ועפ"י הנחיות עמותת מרכז הצדקה
התרומות לעמותת מרכז הצדקה מוכרת למס לפי סעי' 46 לפקודה