1618462309
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
סיבוב בונוס !
99%
2,975,268מתוך יעד בונוס ₪3,000,000
יעד ראשוני :₪2,600,000
99%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
טוען תורמים...
אב
אברהם ברבר

₪2,259

אג
איטה גולדברג

₪500

לי
לרנר יהושוע

₪500

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב אבי בלידשטיין
גי
גיגגן

₪51

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב אלעזר יונה
בש
בעילום שם

₪10

לנחת והצלחה מהילדים המפוארים שלכם!
תרומה דרך הרב דוד כהן
יל
יוסף לוינגר

₪26

אשריכם שאלו בניכם ואשרי חסידות בעלזא שהיתה אכסניה בשבילו
תרומה דרך כלל ישראל למען ר דב
בש
בעילום שם

₪500

תרומה דרך הרב מנחם בלידשטיין
חב
חיה בלידשטיין

₪50

תרומה דרך הרב אבי בלידשטיין
שק
שמואל קולמן

₪150

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב אברימי פאלי
שב
שאול כהן אשל אברהם 36 בני ברק

₪10

באמצעות המערכת הטלפונית - מבזק  -רישומון
בש
בעילום שם

₪100

00
00

₪50

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
חק
חיים קלרמן

₪202

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב שמואל איזנטל -- רמות
רד
רפאל ומרים דרעי

₪480

תרומה דרך הרב אברימי פראגר
מי
מאור אברהם יצחק

₪200

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב יהודה בביאן
מב
מרים ברלינגר רחוב אברהם בן דוד 36 בני ברק

₪6

באמצעות המערכת הטלפונית - מבזק  -רישומון
יל
יעקב לינדר

₪22

ני
ניימן

₪1,800

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב יוסף שלמה שלזינגר
חה
חנה הרטמן

₪350

תרומה דרך הרב יצחק אריאלי והרב צבי אוירבך
בש
בעילום שם

₪50

המ
הראל מוסאי

₪900

תרומה דרך הרב דוד קרלינסקי
ית
יעקב ישראל תורגמן

₪200

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
וש
ויצמן ש

₪360

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
גו
גרוסברד הרב דוד יצחק ונעמי

₪2,000

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב שמעון גרוסברד
בש
בעילום שם

₪180

תרומה דרך כלל ישראל למען ר דב
בש
בעילום שם

₪53

ברכה והצלחה אשר ואיידל מלמד
תרומה דרך הרב אשר מלמד
בש
בעילום שם

₪20

תרומה דרך הרב יצחק אריאלי והרב צבי אוירבך
מי
מעיני יואל

₪520

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב יואל מעייני
בש
בעילום שם

₪100

מהרב לוי יצחק מגיד
לי
לוי אברהם ישעיהו

₪100

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב שלום רוט
LOADING DATA . .
מצטערים, לא נמצא מתרים בשם זה
  • %
    0מתוך ₪0 גוייס
    0 תורמים

מי יתן ראשינו מים ועיננו מקור דמעה על הסתלקותו של ידידינו האהוב נפש נקי וצדיק אשר נפטר בדמי ימיו מתוך דברי תורה כשבת שחוק של מתיקות התורה היתה על פניו
הגאון רבי דב פאלי זצ"ל כשעדיין לא הגיע לגיל ארבעים,
בהותירו שבורים ורצוצים סחופי יגון את רעיתו הרבנית הצדקנית ושבעה יתומים רכים שעומדים בבית וצועקים אבא! ואין מי שיענה להם, "רק את אבא" בוכה הבן בן השלוש וחצי לא ממתקים לא מתנות לא רוצה כלום "רק את אבא"
תלמידיו שכה אהבוהו עומדים שטופי דמע וממררים בבכי תמרורים על רבם רבי דב האהוב עליהם כ"כ שנתן עליהם את ליבו ונפשו
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'
כל! בית ישראל נרתמים ותורמים למען המשפחה החשובה והנפלאה הזו שנותרה ללא משען ומצפים לעזרתכם הקריטית להמשך קיומם
אף אחד לא נשאר אדיש!!

Who can dry the tears of the well of tears that don't stop since the passing of our dear beloved friend who deserted us at such an early age. A pure and beloved tzadik whose love for Torah and attachment to Torah followed him till the last breath. The sweetness of Torah that shone from our dear Harav Palay zichrono livrocho even on his very last day.

He has left his wife with seven children at a very young age, who are crying "Daddy", but an echo is the only answer. The youngest three and a half years old does not want anything but "Daddy". No candies nor gifts sooth him.

Harav Dov Palay left talmidim who loved him so dearly and can't stop missing their dear mentor they were so close to. He gave them his heart and whoever ever met him said: "Harav Dov Palay was my friend". He made everyone feel so close and good.

We are all broken from this loss. As if a churban bayis has just occurred. He has gone!

One thing we can do: we can listen to his request. He begged us to take care of his wife and children, and make sure they are not left alone.
We can all together do our best for this fund.

No one can close his eyes or ears and not feel obliged to help a man who was always there for any Jew who needed his strengthening words, to now help out and make sure his wife and kids are not left without strength.
We shall all do it together!!!