1594339465
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
סיבוב בונוס !
93%
3,271,594מתוך יעד בונוס ₪3,500,000
יעד ראשוני :₪3,000,000
93%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
טוען תורמים...
בש
בעילום שם

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך אבא שאול מרדכי חיים
בש
בעילום שם

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
ימ
יצחק מוזס

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך Yissochor Jacobson יעקובסון יששכר
מא
מרדכי איזנשטין

₪36

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך Rosh Hayeshiva Shelita מורינו ראש הישיבה שליט"א
בש
בעילום שם

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
GF
Gitty Flamenbaum

$36

תרומה דרך Yahrzeit of Michael Nack
אה
אלעד הלוי

₪40

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך בויאר אברהם יעקב
לי
לוין ראובן יוסף

₪100

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
FG
Frances Greenberg

$72

Well done for all your hard work. May Hashem reward you with with good health and hatzlocha
תרומה דרך Aaron & Rivka Rose
בש
בעילום שם

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
בש
בעילום שם

$200

תרומה דרך Yehoshua Levinson
רי
רוזן יעקב יוסף

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
של
שילה ודניאל לנגרמן

$100

תרומה דרך לורץ' משה אליעזר Moshe Eliezer Lorch
בש
בעילום שם

$100

תרומה דרך Zvi Mordechai Schotenstein שטנשטיין צבי מרדכי
בש
בעילום שם

₪400

i love rati brodie
תרומה דרך קהילת אילת השחר תומכים בישיבת אור יהושע
בש
בעילום שם

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
מר
מ. הכהן ר.

₪40

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך אברהמי יצחק אלחנן
בש
בעילום שם

₪40

בהצלחה וסליחה על האיחור נפגש בע"ה בחתונה...
תרומה דרך נדל ישראל מאיר
טש
טופורוביץ שמואל

₪100

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך בלום אברהם
הא
הורליק חיים אפרים

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך מורינו הרב ירום שליט"א
בש
בעילום שם

₪40

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך Rabbi Yitzchok Spigel מורינו הרב שפיגל שליט"א
בג
בערי גנזל

₪100

עבור יעקב "המלך" עם הלב הכי עעענק
תרומה דרך זאהן יעקב Yaakov Sohn
בש
בעילום שם

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
בש
בעילום שם

₪60

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך קרויזר חיים פישל
הש
הרבנית שרשבסקי

₪400

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך מורינו הרב שרשבסקי שליט"א
בב
בלום יששכר בער

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך בלום אברהם
די
דרוק יהודה

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
די
דולינגר ישראל

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב ישראל אייזיק דולינגר
בש
בעילום שם

₪40

תרומה דרך אברהמי יצחק אלחנן
JR
Jossi Rhein

$72

תרומה דרך מורינו הרב ברודי שליט"א Rabbi Rafi Brodie
LOADING DATA . .
מצטערים, לא נמצא מתרים בשם זה
  • %
    0מתוך ₪0 גוייס
    0 תורמים

בס"ד

ישיבת 'אור יהושע – נתיבות התורה'  הוקמה לפני קרוב לעשר שנים ברמת בית שמש א' על ידי הגאון האדיר רבי יוסף רובינשטיין שליט"א, תלמידם של גדולי הדור הקודם זצוק"ל, אשר ידיו רב לו בהעמדת תלמידים באופן מיוחד. 

מהקמתה הושתתה הישיבה על הקניית 'דרך בלימוד', מתוך מתיקות התורה, בצורה ייחודית, כאשר תוך זמן קצר קנתה לה הישיבה מקום מכובד בכותל המזרח של עולם הישיבות בכלל, ובעיר התורה בית שמש בפרט, כשהיא הופכת למגדלור תורני לרמת בית שמש א' בפרט ולכל העיר בית שמש בכלל.

רבני בית שמש, ובראשם האדמו"ר מפיאסצנה שליט"א והגר"א קורנפלד שליט"א סייעו בהקמת הישיבה, מתוך מטרה שרמת בית שמש א' תהפוך למקום תורה מרכזי ושוקק חיים, שכונה מלאה בבחורי ישיבות השוקדים על תלמודם יומם וליל.

לאחר שהוקמה הישיבה התבטא האדמו"ר שליט"א שהישיבה השוכנת במעלה ההר הינה 'הכתר של השכונה'. הגר"א קורנפלד התבטא כי הישיבה היא 'היהלום של בית שמש'. 

דברי שני הרבנים משלימים זה את זה, ישיבת 'אור יהושע – נתיבות התורה 'היא היהלום שבכתר' של בית שמש, שכן בית שמש כיום היא עיר של חכמים וסופרים, עיר של ישיבות ובני תורה, אך ישיבת 'אור יהושע – נתיבות התורה' היתה ועודנה מהישיבות החלוצות שקבעו את מושבן בבית שמש בכלל וברמה א' בפרט, והיא ללא ספק ה'יהלום' בכתרה של תורה בעיר בית שמש.

ראש הישיבה הגאון רבי יוסף רובינשטיין שליט"א מתייחד בהעמדת תלמידים באופן מופלא, עד שגדולי ישראל כדוגמת מרן הגמ"י ליפקוביץ זללה"ה ראש ישיבת פוניבז', התבטא עליו שהוא מיוחד בדור בזה, כאשר יחד עמו משמשים בקודש מגידי שיעורים ו'משיבים' תלמידי חכמים מיוחדים, וכן 'משגיחים' שהינם אנשי חינוך מפורסמים וידועים, כשרוב צוות הישיבה הינם תושבי בית שמש.

יחד עם מאות בוגריה ותלמידיה החלה הישיבה בקמפיין גיוס המונים גדול לטובת בניית משכן הקבע של הישיבה, כאשר בוגרי הישיבה יחד עם תושבי בית שמש היקרים וידידנו ברחבי הארץ והעולם, נרתמים למערכה בכל עוז ותעצומות, להיות מהעושים והמעשים על מנת שבניית מבני הקבע של הישיבה תושלם, ואור התורה יבקע מהישיבה ויסלול נתיבות של הארה מיוחדת בכל העיר.

ראש הישיבה הגאון רבי יוסף רובינשטיין שליט"א יכיר טובה אישית לכל אחד ואחד שיסייע לו בהקמת המבצר הגדול לתורה ויראת שמים – ישיבתו הקדושה שעליה הוא מוסר את נפשו כל הימים. 

כל התורמים והמסייעים לקמפיין זה יזכו לברכתו המיוחדת של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א אשר שיגר ברכה מיוחדת  לעוזרים והמסייעים ל"ישיבת אור יהושע נתיבות התורה", וכך נכתב:

כ"ג אייר תשע"ט

הנני בברכה מרובה לכל המסייעים והעומדים לימינה של ישיבת אור יהושע - נתיבות התורה בית שמש בראשות הגאון רבי יוסף רובינשטיין שליט"א, הנוטלים חלק בהחזקת הישיבה והשלמת בנין הקבע, יהי רצון שיתברכו בבני חיי ומזוני וכל מילי דמיטב. ותזכה הישיבה להגדיל תורה ולהאדירה. 

חיים קנייבסקי

תורמי מאצ’ינג יכפילו את תרומתך
אתה נותן
מקבל
₪1,000 x2 ₪2,000
₪400 x2 ₪800
₪100 x2 ₪200
₪36 x2 ₪72