1642426750
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
סיבוב בונוס !
101%
14,195,757מתוך יעד בונוס ₪14,000,000
יעד ראשוני :₪10,000,000
101%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
תרום והשטח יתמלא:)
טוען תורמים...
LOADING DATA . .
מצטערים, לא נמצא מתרים בשם זה
  • %
    0מתוך ₪0 גוייס
    0 תורמים

ב"ה

יחד בתנופה עולים קומה
אחרי ארבעים שנה של בניית מקום תורה איתן ועוצמתי בספר המדבר ממזרח לירושלים, מקום תורה אשר חלקו רב מאד בהקמת העיר מעלה אדומים ובפריחת האזור כולו על יישוביו, ישיבת ברכת משה במעלה אדומים שואפת לפתוח בתנופה חדשה, להגשמת חזונה המקורי להיות לגורם רב-השפעה בחברה הישראלית.

חפץ ה' בידינו צלח. הישיבה שקמה במישור אדומים בארבעה אוהלים עם ארבעים תלמידים חלוצים ושני ר"מים צעירים, הרחיבה גבולה, והעמידה ברבות השנים, בהנהגת ראש הישיבה הרב נחום רבינוביץ' שליט"א, אלפי בוגרים, ורבבות אוהבי תורה המאזינים לשיעוריה. בבית מדרשה שוקדים מאות בחורים על לימוד התורה 

קולה המיוחד של הישיבה מוכר בציבור. 

 מאז עד היום הישיבה שמרה על שיטתה ביציבות, שיטה המשלבת עיון עמוק, שכל ישר, מידות טובות, אמונה עמוקה ואהבת העם והארץ, עם שירות מסור בצה"ל. ספרים מופתיים יצאו בהוצאתה, ספרים שהרשימו את העולם התורני והמדעי. עשרות הספרים שיצאו מתחת ידי ראשי הישיבה הרב רבינוביץ', הרב סבתו והרב שילת, וכן  על ידי הר"מים, הרב אבינר והרב ליפשיץ וחוקרי מכון מעליות, העשירו את הספריה התורנית בישראל. 

הישיבה שואפת עתה לעבור מיציבות לתנופה

הקמנו בשנה החולפת שני מכוני המשך: כולל לדיינות, וכולל לתורת המדינה, וזאת בנוסף לכולל המרכזי לרבנות. לישיבה תכניות ספרותיות חדשות, מרשימות וחשובות ביותר. הישיבה יוצאת למבצע גיוס המונים להגשמת מטרות אלו - יחד בתנופה עולים קומה

אנו קוראים לכם בוגרי הישיבה וידידיה – היו שותפים עמנו בתנופה זו, הושיטו יד לישיבה אשר אורה מאיר על כולכם.

חזק ונתחזק למען עמנו ולמען תורת ה' אלוקינו.

בברכת התורה - יחד בתנופה עולים קומה

הרב חיים סבתו             הרב יצחק שילת

יחד בתנופה אל הגשמת החזון...

בית מדרש בתנופה

תנופה בתוכניות המשך גבוהות

תנופה בתורת המשפט

לראשונה מאז נוסדה הישיבה לפני למעלה מארבעים שנה, נפתח בישיבה כולל דיינות. בראש הכולל עומד הרב אריה כ"ץ ולומדים בו כמניין ממיטב תלמידי החכמים שבישיבתנו. אורכה של התכנית כשמונה שנים, תכנית הלימודים סדורה ושיטתית, והיא כוללת היקף ידע נרחב, שיעורי העמקה ופיתוח מעשי של המשתתפים. כל אלה מבטיחים לימוד ברמה גבוהה ביותר, שיצמיח בע"ה גדולי תורה ותלמידי חכמים מובהקים מתוך השקפת עולם תורנית כמו זו המעוצבת בישיבתנו שיתנו את פירותיהם בדמותם של בתי הדין בישראל בעתיד.

הקמת הכולל והחזקתו דורשת תקציבים מרובים מאוד. 

תנופה בתורת המדינה

אחת ממשימותיה העליונות של הישיבה היא העמדת תלמידי חכמים אשר ישתלבו בכל מערכות החיים במדינה ויכוונו את נתיבותיהם לאורה של תורה. לשם חיזוק מגמה זו הוקם מסלול תלת-שנתי ללימודים מתקדמים לבוגרי ההסדר בשם "תורת המדינה". בראשות הרב עוז בלומן. 

הקמת הכולל וההכוונה המקצועית הייעודית שלו דורשת תקציבים המשרתים את הלמידה הייחודית יחד עם בניית כתת לימוד ייעודית.

תנופה בהכשרת מנהיגות תורנית 

תכנית מיוחדת להכשרת מנהיגים רוחניים תלמידי חכמים, הקשובים לבעיות הדור. התכנית נותנת כלים ייעודיים וייחודיים לעמידה באתגרי המנהיגות הרוחנית בדורנו, תוך שילוב של למידה מעמיקה והכשרה מעשית אשר מקנה למשתתפים בתכנית ניסיון בהנהגה והובלה תורנית. אנו שואפים שבוגרי התכנית ישתלבו כרבני קהילות, ר"מים בישיבות, מנהלים בתחומי החינוך ובתחומים נוספים. 

תנופה בהעצמת בית המדרש

השינויים שחלים בדורנו, מחייבים קשר אישי ותשומת לב אישית לכל תלמיד בישיבה. כישיבה הרואה את עצמה בחוד החנית של החינוך התורני, אנו נדרשים להתאים את עצמינו לצרכי הדור ולהרחיב את הצוות החינוכי. שינוי זה יאפשר לנו ללמד בקבוצות קטנות ולקדם תלמידים באופן פרטני כך שיזכו לגדול בתורה. 

תנופה בהפצת תורה

הישיבה מעוניינת שקולה יישמע, ויהיה קול מוביל בחברה הדתית, וממילא גם בחברה הכללית, וזאת בין השאר באמצעות שדרוג משמעותי של  אתר האינטרנט והתאמתו לשימושים הטכנולוגיים המודרניים, כך שיפיץ את תורתה של הישיבה, ואת מומחיות רבניה כל אחד בתחומו המיוחד, התורני, הספרותי והחינוכי.   

באתר הישיבה מעל  20,000 שיעורים ובכל שבוע נוספים שיעורים חדשים. אוצר תורני זה ראוי לו שיגיע לכל מבקש תורה. שדרוג האתר והתאמתו לשימושים האינטרנטיים הקיימים היום דורש עלויות רבות. תקציב הקמת האתר יאפשר לנו להשמיע את קולה של התורה בקהילות רבות ולמאות אלפי מבקשי תורה. 

בונים בתנופה

לישיבה צורך מיידי לשדרג את הבנין הישן שלה, ולהתאימו לתכניות החדשות שלה ולצרכיה המתרחבים.

אנו מתכננים בניית קומה שניה מעל הבנין הישן שבה יוקם אולם הרצאות גדול וכיתות לימוד חדשות ייבנו עבור תכניות ההמשך. 

המטבח הישן יוחלף המטבח מודרני העונה על צורכי התלמידים, וחדר האוכל יורחב וישודרג לאולם רב – תכליתי.

יצירה תורנית בתנופה

למפעלים התורניים של הישיבה יצא שם טוב בעולם התורה ובציבור הרחב. פירוש יד פשוטה על הרמב"ם של הרב רבינוביץ', המהדורה המושלמת של פירוש הרלב"ג על התורה, מהדורת משנה תורה רמב"ם מדוייק של הרב שילת, ספריו התורניים של הרב סבתו, ועוד.

אנו ממשיכים בתנופה ביצירה תורנית זו. על הפרק מהדורות חדשות של ספרי ראשונים שאין שיעור לחשיבותם, וכן יצירות מקוריות מבית מדרשנו.

בע"ה נעשה ונצליח.

הישיבה היום

בעולם התורה הציוני ידועה ישיבת מעלה אדומים ברמתה הלימודית הגבוהה, בהיקף, בחשיבות ובאיכות של היצירה הספרותית-התורנית הנוצרת בין כתליה, ובחינוך המאוזן, השקול, והמידותי שהיא מעניקה לתלמידיה. ישיבת מעלה אדומים מייצגת את ה"מיינסטרים" בעולם התורה הציוני. איננו קיצוניים לכאן או לכאן, איננו עסוקים במאבקים ובשלילה, אלא בהוספת אור ובהגדלת החיוב, בצניעות ובאינטנסיביות, כדרכם של תלמידי חכמים המרבים שלום בעולם ועוסקים בבניינו של עולם כל ימיהם.

בימינו קולה הייחודי של הישיבה מהווה עוגן לרבים מבני התורה, שוחרי התורה ואף לאנשי חכמה ודעת שאינם חיים בעולמה של תורה. 

את האור הגדול הזה, את הקול הייחודי הזה, עלינו לא רק לשמר, אלא להגביר ולהעצים, ולהפוך אותו למשמעותי יותר לחברה הישראלית כולה.