1606760022
קופה של צדקה גבעת זאב קופה של צדקה גבעת זאב
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
115%
313,178מתוך יעד של ₪270,000
115%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
טוען תורמים...
דש
דודי שקלאר

₪20

קא
קופה משכן דוד אהרון

₪16

דש
דודי שקלאר

₪20

אמ
אליהו שרם איסוף מגבאים

₪817

צה
צוריאל הררי

₪100

אמ
אביגייל מחפוזה

₪350

0585700466 תרומה טלפונית

₪15

מה
משפ' שפירא - הכפיר

₪79

אק
אברהם קבסה

₪210

רע
ראש האיגוד ר"י עזרא

₪100

חר
חבר של ר' אליהו ריז'י

₪2,400

מא
משה אלפרן

₪50

יש
ילדי משפחת שניידר

₪10

הפ
הגאון ר' יחזקאל פרבשטיין

₪150

ימ
יהודית מרקוביץ

₪250

אצ
אהרן צ'רבקובסקי

₪200

יב
יונה בנימין

₪200

נז
נפתלי זעלינגוט

₪50

בב
בן ציון ברדפיס

₪20

רב
ר 'יוסף גולדשטיין העברה בנקאית

₪1,300

מב
מזומן שהרב גרוס אסף כעת בבעלזא

₪1,000

הב
הבה"ח יואל בוימינגר

₪10

כב
כסף קטן במשרד

₪513

מס
מזומן אצל הרב דוד סופר

₪781

שש
שפרה שטיימן

₪105

הל
הלל לוינזון

₪200

חנ
חוה נעים

₪200

נג
נתנאל גפן

₪120

בא
בנדיקט יהודה אריה

₪20

יס
יעקב סלומון

₪200

אל אחינו בית ישראל בכל מקומות מושבתם:
בידוע אשר בעת הזאת עת צרה ליעקב, אשר בה עולם לאו כמנהגו נוהג וסדרי הבריאה נהפכו עלינו ואין מי מאיתנו יודע עד מתי נהיה במצב  זה. ומתפללים אנו לישועת ה' עבור אחינו בית ישראל.
אך מאידך חובה עלינו לשים לנגד עינינו את אותם אלו אשר אינם יודעים מאין תשיג ידם כדי צרכי החג ואם בכל שנה מחויב כל אחד מאיתנו בנתינת קמחא דפסחא לאלו אשר אין ידם משגת וכפי שנפסק להלכה בשו"ע, בעת הזאת אשר רבים איבדו את מקור פרנסתם וכעת נזקקים לעזרת קופה של צדקה עבור צרכים בסיסיים לחג הפסח בכלל וליל הסדר בפרטוכמדומה ששכונתנו יוצאת דופן בכמות המבקשים שעד עתה ממש היו "מהנותנים".
ועל כן אנו פונים אליכם תושבי השכונה בפרט ואחינו בני ישראל בכלל בבקשה נרגשת מדם ליבנו, לעזרה דחופה עבור הנצרכים שהשנה במיוחד משוועים לעזרתנו וידינו קצרה כעת מהושיע..
נותרו עוד ימים ספורים עד חג הפסח ימים בהם נוכל להפוך את יגונם של המשפחות לשמחה ומאבל ל-יום טוב, אנא חושו לעזרתם והרימו תרומה נכבדה עבור צדקה חשובה זו אשר בימים טרופים אלו ללא ספק תשתש עבורכם כתריס מן הפורענות וכדברי קודשו של מרן בעל העטרת ישועה זצוק"ל
..."ואנו רואין לפעמים יוצא חלילה חולי התדבקות, והוא רק להראות שתהיה אהבה בין בני אדם, כי כמו שיש לו פחד אם חבירו חולה, כמו כן יראה לאהוב אותו כנפשו, ובכל צרתו ישתתף בצערו.
וטעם מצות צדקה, הגם כי אסור לדרוש טעמי מצוות, עכ"ז יש לומר שהוא כדי שיהיה אהבה בין אדם לחבירו, ולגמול חסד עם העני ולאהוב אותו. וזה שנאמר 'וצדקה תציל ממות', היינו על ידי הצדקה שמביא אהבה, תציל ממות, אשר על ידי האהבה אין צריך הבורא להביא שום מחלה לעולם"...
...השי"ת נותן מצות צדקה, ועל ידי זה ינצלו ממות, כי יש אהבה ביניהם"...
 ודבר בעיתו מה טוב אשר בעת הזאת בחמלת ה' עלינו עלה ביד גבאי הקופה לשתף כמה נדבי לב לצורך דחוף זה
 וע"י כך כל תרומה כעת כפולה ומכופלת - על אחת כמה וכמה שכל אחד מכם ישתדל יותר מכפי כוחו לתת כפי אשר ידו משגת עבור מצוה גדולה זו!
וידועים דברי רעק"א זצוק"ל כי בשעת מגיפה נותנים צדקה לאביונים דווקא.
ויהי רצון שצרה זו תהיה האחרונה בחבלו של משיח ונזכה כולנו כאחד לביאת הגואל במהרה בימינו אמן.
רבני קופה של צדקה גבעת זאב
ספר את הסיפור שלך.
מדוע תרמת לקופה של צדקה גבעת זאב?