1601406747
ישיבת המקובלים בית אל ישיבת המקובלים בית אל
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
90%
542,908מתוך יעד של ₪600,000
90%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
טוען תורמים...
מג
משפחת גולן

₪120

כפרות בסיע"ד
תרומה דרך מו''ר הרב ישראל אביחי שליט''א ראש הישיבה
או
אלון אברהם ורדי

₪154

פידיון כפרות
תרומה דרך הרב גיא אללוף שליט''א
בש
בעילום שם

₪1,560

כתיבה וחתימה בספר חיים טובים בספר ישרים ותמימים בספר פרנסה וכלכלה טובה 
תרומה דרך מו''ר הרב ישראל אביחי שליט''א ראש הישיבה
בש
בעילום שם

₪320

לרפואת שלום בן סעדה
תרומה דרך אבינועם עזר
בש
בעילום שם

₪180

רפואה שלמה לעמנואל אורי בן רננה
תרומה דרך יעקב בן סימון
תי
תהילה יהודאי

₪180

עבור פדיון כללי ערב יהכפ
תרומה דרך מו''ר הרב ישראל אביחי שליט''א ראש הישיבה
יד
יהודית ומשה דרה

₪180

בעזרת השם תיגלו ויפוצו מעינותך חוצה
תרומה דרך הרב שלמה סעייד
אח
אליה חיון

₪200

להצלחת עם ישראל
תרומה דרך יעקב בן סימון
ננ
ניר משה בן נון

₪624

תרומה דרך מו''ר הרב ישראל אביחי שליט''א ראש הישיבה
רא
רבקה אברהמי

₪52

לרפואת הדר בת שולמית
תרומה דרך מו''ר הרב ישראל אביחי שליט''א ראש הישיבה
אד
אילנה דרעי

₪180

לפידיון נפש לאבי ואדיר בן אילנה
תרומה דרך יעקב בן סימון
בש
בעילום שם

$118

In the merit of Hannah Lasry that she may continue bringing her light and teaching in good health and joy.
בש
בעילום שם

₪100

לרפואת כל חולי ישראל, לאחדותנו ולגאולה שלמה
תרומה דרך אריאל כהן
מב
משה בל

₪50

אע
אייל עטיה

₪220

פדיון כפרות
תרומה דרך הרב גיא אללוף שליט''א
אנ
אתי ויאיר נחמני

₪1,200

תרומה דרך יעקב בן סימון
בש
בעילום שם

₪50

נא להתפלל בבקשה לרפואת אדר בן דינה
בש
בעילום שם

$46

בש
בעילום שם

₪188

תרומה דרך אבינועם עזר
אל
אדר לוי

₪100

שמ
שמואל מזרחי

₪500

לעילוי נשמת אברהם בן רחל
תרומה דרך יעקב בן סימון
בש
בעילום שם

₪2,400

בריאות, שמחה, הצלחה, נחת ושלוה
תרומה דרך הרב שי גמליאל
ני
נזרי יפתח

₪300

תרומה דרך אריאל כהן
בש
בעילום שם

₪350

לזכות התינוק נווה איתמר בן שירה דנה
תרומה דרך אבינועם עזר
אא
אלעזר אלקיים

₪180

פדיון נפש עבור אלעזר בן דינה אלקיים
תרומה דרך מו''ר הרב ישראל אביחי שליט''א ראש הישיבה
אמ
אפרים מנשרי

₪72

עבור פדיון נפש עבור אפרים בן ברורה הדר בת שרה מיכל בת שושנה
תרומה דרך מו''ר הרב ישראל אביחי שליט''א ראש הישיבה
שכ
שי כהן

₪180

פדיון נפש עבור שי בן עליזה כהן
אמ
אבישלום מנשרי

₪180

פדיון נפש עבור אבישלום מנשרי
תרומה דרך מו''ר הרב ישראל אביחי שליט''א ראש הישיבה
אד
אבישי יוסף דרעי

₪180

תרומה דרך סגל נועם
בש
בעילום שם

₪180

להצלחת הישיבה הקדושה לראש הישיבה שליטא וליעקב מנהל הישיבה
תרומה דרך מו''ר הרב ישראל אביחי שליט''א ראש הישיבה
LOADING DATA . .
מצטערים, לא נמצא מתרים בשם זה
  • %
    0מתוך ₪0 גוייס
    0 תורמים

ישיבת המקובלים בית אל היא הישיבה העתיקה ביותר שפועלת כיום בעולם היהודי. מוסד מקודש ומפואר זה מאיר באור יקרות את שמי ירושלים של מעלה והעם היהודי כולו. 

הישיבה נוסדה לפני קרוב ל-300 שנה על ידי המקובל האלוקי הרב גדליה חיון זצוק"ל, ובין כתליה שקדו על תורת הסוד, דלו והשקו, גדולי הדורות שזכו לחונן את עפר ירושלים, בהם: הרש"ש הקדוש, האור החיים הקדוש זיע"א, החיד"א המהרי"ט אלגאזי ועד חכמים מהדור האחרון הבבא סאלי והרב כדורי.

לאחר גירוש היהודים מהעיר העתיקה במלחמת העצמאות נוסדה הישיבה מחדש על ידי הרב עובדיה הדאיה זצ"ל בשכונת מקור ברוך, ולאחר שחרור העיר במלחמת ששת הימים נפתחה הישיבה מחדש במשכנה המקורי ע"י הגאון המקובל האלוקי הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל.

הרב גץ מסר את כל כולו למען חידוש הישיבה, ועד מהרה היא חזרה להיות הלב הפועם של לימוד הקבלה בארץ ובעולם. הרב גץ סלל דרך ייחודית בהבנה ולימוד של תורת האר"י והרש"ש, דרך שבה הלכו והולכים תלמידי הישיבה עד היום. מאז פטירתו לפני 25 שנה עומד בראשות הישיבה הרה"ג ישראל אביחי שממשיך בהפצת תורתו ומורשתו ביתר שאת וביתר עוזר. 

ישיבת המקובלים אל היא בית היוצר להעמדת מקובלים הבקיאים בתורת הסוד. עשרות תלמידי חכמים בנגלה ובנסתר שוקדים בין כתלי הישיבה על התורה ועל העבודה, בקדושה ובטהרה, בכוונות טמירות ותיקונים נשגבים. האברכים נמנים על כל החוגים והעדות, ללא שום פירוד, כשכל רצונם מאוויהם  נתונים להמשיך להתקדש ולעלות במסילה העולה בית אל. שם, בית כתלי הישיבה, יום יום שעה שעה, הם זוכים לעלות בקודש ולהעלות בקודש. התורה העמוקה הנלמדת בישיבת המקובלים בית אל מאירה ומשפיעה הרבה מעבר לגבולותיה הפיזיים של הישיבה. 

רבנים ומקובלים מכל העולם היהודי רוכשים חבה עזה וקשר של הערכה לישיבה ולתלמידי החכמים הלומדים בה, כשהם רואים בה את לפיד האש ההולך לפני מחנה שומרי ולומדי תורת הסוד. 

בימים אלו מציינת הישיבה חצי יובל לפטירתו של מחדש הישיבה הגאון המקובל האלוקי הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל. בהתאם לחזונו הגדול, רבני הישיבה והמנהלים מסורים בכל מאודם על מנת להרחיב את גבולותיה במטרה להפיץ את התורה הגדולה שבין כתליה.

 לרגל ציון 25 פטירתו של הרב גץ יוצאת הישיבה בקמפיין מיוחד במטרה לאפשר לה להמשיך להתקיים תוך נתינת מענה לביקוש הגדול ולצורך הגובר בהרחבתה. 

ערב ימי הדין והרחמים, זו ההזדמנות שלך להפוך לשותף בזכות התורה והתפילה שבין כתלי הישיבה העתיקה בעולם. 

בתרומה לישיבת המקובלים בית אל אתה זוכה לבנות חוליה נוספת בשרשרת הדורות.

 על ידי התרומה שלך לישיבה אתה זוכה במניית נצח בתורה הנלמדת בבית מדרשם של הרש"ש, האור החיים ועוד עשרות רבות מגדולי ירושלים. 

התרומה שלך לישיבת המקובלים מקנה לך זכויות בתורה ובתפילה של המקובלים שמתקנים את העולם ומאירים אותו סמוך למקום קודש הקודשים. 

תרום עכשיו לישיבת המקובלים בית אל והפוך לשותף של נצח בתורת נצח בישיבת נצח.