CauseMatch + Lucky

אמץ משפחה !לשנה טובה בשבילך, לחיים טובים בשבילם

 • 00 D
 • 00 H
 • 00 M
 • 00 S

זְמַן
נוֹתָר

פּרוֹיֶקט של:
חיים של טובה

השנה מאמצים משפחה

אמץ משפחה !לשנה טובה בשבילך, לחיים טובים בשבילם

ארגון 'חיים של טובה' מסייע למשפחות המתמודדות עם משברים נפשיים וזוגיים, בהכוונה מקצועית ובמימון טיפולים.

השנה מאמצים משפחה חסרת אמצעים, מאפשרים לה לקבל טיפול מקצועי ופותחים לה חלון לחיים טובים יותר!

לשנה טובה בשבילך, לחיים טובים בשבילם!

113,937 נתרם מתוך יעד שֶׁל ₪180,000
ימים נותרו
 • 00 D
 • 00 H
 • 00 M
 • 00 S
הכנס סכום
...
תורמים
תרומה אפקטיבית
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
 • מנחם קומר ₪18

  בהצלחה בעבודת הקודש שלכם

 • אריאלה דובראוין ₪100

 • אבי מרזל ₪10

  בהצלחה

 • איריס ויעקב סופר ₪60

 • רבקה צ'קוטאי ₪520

  להצלחת יעקב ברוך בן כאתון לאה הי"ו

 • בעילום שם ₪500

 • רחל איצקוביץ ₪150

 • בעילום שם ₪300

 • מנחם וטובה פליקס ₪60

 • יעקב אפל ₪36

ראה כל התורמים

ארגון 'חיים של טובה' מסייע למשפחות המתמודדות עם משברים נפשיים וזוגיים, בהכוונה מקצועית ובמימון טיפולים.

השנה מאמצים משפחה חסרת אמצעים, מאפשרים לה לקבל טיפול מקצועי ופותחים לה חלון לחיים טובים יותר!

לשנה טובה בשבילך, לחיים טובים בשבילם!

בבתים של אין ספור משפחות שוררים הפחד, החרדות או הדיכאון באופן קבוע.
עבור אין ספור משפחות ההתמודדות עם החיים קשה מנשוא.
.ארגון 'חיים של טובה' נכנס לחייהם ברגע הנכון בשביל לנתח את התמונה כולה, להבין מהו הטיפול הנכון, לכוון, וגם לסייע במימון.
                                         
                                             

  הרב שמואל אליהו שליט"א:"מצווה גדולה לסייע בידם ולתרום לעמותה חשובה זו בעין יפה וכל המסייעים יתברכו מן השמים בכל טוב".

 
לשנה טובה בשבילך, לחיים טובים בשבילם!

כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

חיים של טובה -ע.ר 580-55-33-11

לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פאג"י(52) ,סניף 180, ח-ן 843623 ע"ש חיים של טובה

:לפנייה ישירה [email protected]