1591301987
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
סיבוב בונוס !
95%
3,353,033מתוך יעד בונוס ₪3,500,000
יעד ראשוני :₪3,000,000
95%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
טוען תורמים...
הי
הרב ברוך ידיד

₪100

תרומה דרך הרב ידיד ברוך
בש
בעילום שם

₪8,000

תרומה דרך הרב יחיאל דיסלדורף שליט"א
בש
בעילום שם

₪10,000

תרומה דרך הרב דיסלדורף יחזקאל
הא
הרב יוסף איצקוביץ

₪1,000

תרומה דרך הרב אלחנן לוי
הש
הרב דב שרון

₪1,008

תרומה דרך הרב אלחנן לוי
פק
פולט קסלר

₪2,000

תרומה דרך הבה"ח עטיאס בנימין
הו
הרב שלמה וחנה וינמן

₪50

תרומה דרך הרב אלחנן לוי
דא
דב ורבקה איצקוביץ

₪50

תרומה דרך הרב אלחנן לוי
הז
הרב גבריאל זרביב

₪50

תרומה דרך הרב אלחנן לוי
הו
הרב וינרוט

₪200

תרומה דרך הרב אלחנן לוי
יצ
ישראלי בן ציון

₪10

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב גולדשטין אביגדור ראובן
יע
יורם עוזרי

₪5,000

תרומה דרך הרב עוזרי אלנתן יוסף
בש
בעילום שם

₪50

תרומה דרך הבה"ח נסים מנחם
ינ
יהושע נובק

₪50

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הבה"ח נובק יהונתן אהרן
ממ
מיטניק מיטניק

₪360

לזכות לומדי התורה בכל העולם
תרומה דרך הרב יואל שטרן שליט"א
נט
ניסים טרבלסי

₪214

תרומה דרך הרב טרבלסי ניסים
גי
גרינפלד בנימין יונה

₪10

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הבה"ח פרץ יהודה
שא
שניצר אלחנן

₪10

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב צוקרמן יהודה
יכ
יצחק משה כהן

₪55

באמצעות המערכת הטלפונית - רישומון
שצ
שפירא ברוך צבי

₪216

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרב פרוינדליך אליהו
דל
דלקן

₪30

באמצעות המערכת הטלפונית - רישומון
גת
גב' שטיינמץ תחי'

₪54

תרומה דרך הרבנית תליט"א
גק
גב' שרה קרוק

₪200

תרומה דרך הרב זאדה אליהו
הז
הרב אליהו זאדה

₪1,800

תרומה דרך הרב זאדה אליהו
לפ
לאה פוס

₪600

תרומה דרך הרב זאדה אליהו
הר
הרב אליהו רוטנר

₪300

תרומה דרך הרב שמואל יאקב שליט"א
יפ
ישראל פרץ

₪1,440

תרומה דרך הרב פרץ ישראל
הא
הרב בראון מוקיר עזרת אחים

₪432

תרומה דרך הבה"ח זאהן אליהו-רפאל-ברוך
בש
בעילום שם

₪25

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
מב
משפחת ברק

₪18

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
LOADING DATA . .
מצטערים, לא נמצא מתרים בשם זה
  • %
    0מתוך ₪0 גוייס
    0 תורמים
ישיבת באר התורה הוקמה בשנת תשנ"ג בהוראתם של מרנן גדולי ישראל הגרא"מ שך זצ"ל והגרש"ז אויערבאך זצ"ל, אשר הדריכו את מורנו ראש הישיבה הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א אודות תפקידה שליחותה וייעודה של הישיבה: לגדל תלמידי חכמים גדולים בתורה וביראה, המוכשרים להעביר את התורה כמסירתה לדור הבא.  בעשרים ושמונה שנותיה העמידה הישיבה בחסדי שמים למעלה מ-1000 בוגרים, בהם מרביצי תורה חשובים וידועים, אברכים בני עליה, מזכי הרבים ובעלי משפחות הממשיכים ומוסרים לדורות הבאים את היסודות האיתנים והמטען הרוחני אשר קיבלו בישיבה.
בוגרי הישיבה מצטיינים במידת ההתבוננות, הישרות וההעמקה, דרך לימודם והנהגתם בנויה על היסודיות, האחריות והבהירות, וב"ה שמם הולך לפניהם ברחבי ארה"ק והתפוצות.
במשך שנים רבות לא זכתה הישיבה למשכן קבע משלה, ועקב כך הוכרחה לשלם סכומים גבוהים מדי חודש עבור שכירות. בסוף שנת תשע"ו זכתה הישיבה בחסדי שמים ובהשגחה פרטית מופלאה להקים את קרית הישיבה בעיר בית שמש.
עלות בניית קרית הישיבה היא כ-8.5 מיליון ש"ח, כאשר בחסדי השי"ת גוייסו 5 מיליון ש"ח בשרשרת מופלאה של הנהגה שמיימית גלויה.
הישיבה יוצאת כעת במגבית ע"מ לגייס כ-3 מיליון ש"ח ומעלה, על מנת לכסות את שארית התשלומים עבור הבנייה, ע"מ לאפשר את תפקודה התקין ולהעניק "צילותא דשמעתתא", יישוב הדעת ומנוחת הנפש לראש הישיבה, לרבניה ולהנהלתה.
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א האציל ברכה נדירה על התומכים במגבית זו: "שיהיה להם כח ללמוד".
מי לא יחפוץ להתברך בברכה מופלאה זו?