1600839171
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
86%
694,453מתוך יעד של ₪800,000
86%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
טוען תורמים...
מנ
מיכאל בן נאים

₪40

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הישיבה הגדולה בית שאן
יל
ישראל לוגאסי

₪2,424

תרומה דרך הר' ישראל לוגאסי
מס
משפחת סודרי

₪150

לרפואה שלימה רחל ברכה בת לאה
תרומה דרך הר' ישראל לוגאסי
של
שלמה

₪4

באמצעות המערכת הטלפונית - רישומון
שק
שלמה יוזוק רחוב מימון 17 בני ברק נא לשלוח קבלה

₪50

באמצעות המערכת הטלפונית - רישומון
אה
אהל

₪75

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך סמינר אהל רחל ירושלים
נצ
נחמני צבי

₪15

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג חי סופר שליט"א
אי
אידלמן יוסף

₪300

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
בש
בעילום שם

₪100

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג ישראל מלריך שליט"א
בד
בורשטין דוד

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג יונה מלריך שליט"א
בש
בעילום שם

₪18

תרומה דרך הרה"ג אברהם טריגר שליט"א
אש
אהרון שיפר

₪10

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג אריה ליב אויערבך שליט"א הר נוף
בש
בעילום שם

₪15

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
רא
רבי אליהו

₪30

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג שלמה זלמן קנובליך שליט"א
פא
פאלי

₪100

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
מא
מרדכי אוירבך

₪51

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג מאיר אוירבך שליט"א
לו
לאה וייסקופ

₪100

תרומה דרך הר' ישראל לוגאסי
עח
עזרא חדד

₪100

באמצעות המערכת הטלפונית - רישומון
פי
פישר ישראל

₪2

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג אברהם טריגר שליט"א
בש
בעילום שם

₪20

באמצעות המערכת הטלפונית - רישומון
תרומה דרך הרה"ג אשר זאב אויערבאך שליט"א
אב
אברהם ביטון

₪240

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג בנימין קרלינסקי שליט"א
אב
אברהם ביטון

₪240

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג שלמה זלמן קנובליך שליט"א
סו
סוגל

₪50

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג תנחום אלישיב שליט"א
בש
בעילום שם

₪36

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג קוגל שליט"א
ימ
ישראל אריה מ.

₪30

באמצעות המערכת הטלפונית - רישומון
בש
בעילום שם

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
פל
פלס יהודה ליב

₪20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
חש
חיה שטינברג

₪106

של
שמואל א פרק ל

₪20

באמצעות המערכת הטלפונית - רישומון
ומ
ויס משה

₪18

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
תרומה דרך הרה"ג אריה ליב אויערבאך שליט"א ק"ס
LOADING DATA . .
מצטערים, לא נמצא מתרים בשם זה
  • %
    0מתוך ₪0 גוייס
    0 תורמים
מצילים את טבריה! 
 
בטהרה, בעצמאות ובעז!
שלהי שנת תשע"ז, מרן הגאב"ד הגרא"ד אויערבך שליט"א נותן  את ההוראה להקים גני ילדים על טהרת הקודש בעיה"ק טבריה, מתוך ניתוק מוחלט ממשרד החינוך ותקציביו. הרקע להוראה זו הינן הידיעות המגיעות אליו על המצב החמור השורר בגנים המתוקצבים, בהם התערבות משרד החינוך הולכת וגוברת .
הצעד האמיץ  שהתקבל בתחילה  בפקפוק ובחוסר אמון הפך למציאות, עם כיתות גן מאוכלסות בילדי חמד טהורים, גנים מטופחים ומאובזרים ברמה גבוהה, ופונים לכלל הציבור בעיר.

תלמוד תורה דרכי שמואל - טבריה
ט' באדר תשע"ח, יום בו כבו המאורות, עולם חשך בעדנו והשתות יהרסון, מרן ראש הישיבה רבי שמואל אויערבאך זצוק”ל הסתלק מעמנו בחטף, השאירנו יתומים ללא אב סחופים ודוויים.
"נחרב העולם" בכה מרן הגאב"ד, ובעיניים דומעות הניח את היסודות.
עוד בימי השלושים, נקבע כינוס פתיחה לתלמוד תורה על טהרת הקודש שנפתח בזמן קיץ, מיד לאחר חג הפסח לזכרו ,לעילוי נשמתו, להלך בדרכו.

בנחישות ובאחריות
כשהוא אינו בקו הבריאות, קיבל על עצמו מרן הגאב"ד הגרא"ד אוירבאך את העול הכבד של המוסדות המתפתחים, אליהם נוספים כל שנה עוד ועוד כיתות
עול השכרת המבנים, תשלומי המיסים, תשלומי המשכורות המתחדשים מידי חודש בחודשו, ובטבריה לא ניתן לגבות שכר לימוד גבוה, והכיתות מטבע הדברים קטנות יותר, כך שהעלות החודשית גבוהה במיוחד...
"אין ברירה", הוא זעק בכינוסים, "זוהי הצלת היהדות ממש", "מאויבי תחכמני"!! והטיל על שכמו את המשא.
"מקום הארון אינו מן המידה- אף ללא כל מקור תקציבי- יש לעשות, להקים, לפעול ומן השמים יעזרו.

"נעשה ונשמע"
כשניתנה התורה בברית ובשבועה לא התקבלו כערבים לא האבות, לא משה ואהרון, לא הנביאים עד שאמרו "בנינו הקטנים ערבים לנו"-  ולזה הסכים הקב"ה "אכן ערבים טובים!!"
בנקודת זמן זו בה הקושי להחזיק את המוסדות הולך וגובר, ובפרט בתקופה זו בה קשה יותר לגייס כספים אנו פונים אליכם בבקשת עזרה.
עזרו לנו לקיים את השבועה.


בכל מקום, בכל עיר- שקול התורה ימשיך להדהד.

עזרו לחזונו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל להתגשם.

בטבריה, עיר הקודש, בה ערך רבי את המשנה, ערש התורה שבע"פ, עיר בה אנו ערבים לכל הש"ס, ימשיך להדהד קול הנצח- קולה של תורה בטהרה.

נשבעתי ואקיימה!    

בזכותכם, בזכות מחויבותכם.

לתרומות חייגו - 03-3062241