CauseMatch & Webetter

!לא תכבה האש” –  מחזיקים את הלומדים לזכרם” 

 • 00 D
 • 00 H
 • 00 M
 • 00 S

זְמַן
נוֹתָר

פּרוֹיֶקט של:
קהילת בני תורה - כולל עטרת קדושים

היו שותפים בהחזקת תורה לזכר הנרצחים - שלא תכבה האש <<<

!לא תכבה האש” –  מחזיקים את הלומדים לזכרם” 

החזקת אברך תלמיד חכם, לחודש - 700 ש"ח.

החזקת אברך, תלמיד חכם, לשנה - 8400 ש"ח.

פרנס יום (ניתן להקדיש לעילוי נשמת) - 4500 ש"ח.

אין מי שלא זוכר את הרגע שבו החלו השמועות להגיע. "פיגוע בהר נוף", "מחבלים בבית הכנסת", "הרוגים ופצועים".

היו אלו דקות נוראיות שלעולם לא נשכח, את הסירנות המייבבות, את עשרות האמבולנסים וכוחות המשטרה שדהרו להם בשכונה. ההלם, ההלוויות, הכאב הנורא, והיתמות שמילאו את קהילתינו ואת כל כל ישראל.

באותם ימי שבר, בתוך ים ההמולה והכאב, החליט מורינו רב הקהילה, הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, על הקמת הכולל הגדול, לעילוי נשמת הקדושים.

באותו מקום שבו גדעו המרצחים את חייהם של קדושינו. שם באותו מקום, הוקם כולל עטרת קדושים - כמגדלור רוחני לסביבה. הכולל מהווה נר תמיד חי, בו בוערת שלהבת התורה, לזכרם, להנצחתם, ולעילוי נשמתם.

הכולל משמש כבית רוחני לרבים מתושבי השכונה, חלקם הלומדים במשך כל היום ותורתם אומנותם, וחלקם בעלי בתים העמלים לפרנסתם וקובעים עיתים לתורה, הוגים ולומדים יחד בתורה.

הכולל מונה כיום כ 180 אברכים שתורתם אומנותם, ומכיל בתוכו מספר מסגרות:

א. "ישיבת ערב" – לימוד אברכים ובעלי בתים בצוותא, מדי ערב.

ב. "חבורת ההלכה" – אברכים המשתלמים במסלול הלכה למעשה. הקבוצה מכוונת על ידי מורינו הרב שליט"א, המוסר בה שיעורים בקביעות, ומלמד את הצורבים דרכה של פסיקת הלכה. הלימוד הינו בשעות הערב.

ג. כולל ערב "ליבו חפץ" – כולל ערב לתלמידי חכמים חשובים, הלומדים בבית הכנסת בסדר ערב, במתכונת ליבו חפץ.

ד. כולל "שישי שבת" – כולל גדול הפעיל בימי שישי בבוקר, ובשבת לפני תפילת שחרית, וממלא את השכונה באור התורה גם בימי שישי ושבת.

יצוין כי התמיכה הניתנת על ידי הכולל, הינה משמעותית ביותר לאברכים המשתתפים בו אשר תורתם אומנותם, ורבים מהם מציינים כי היא מסייעת בידם ממש לצורכי מחייתם הבסיסיים.

בשנים האחרונות יצאנו יחד למסע שותפות למען העמדת מקום התורה לזכר יקירינו הקדושים הי"ד.
נפעמנו והתרגשנו, מעוצמת החיבור והשותפות של כלל ישראל.

בזכותכם החזקנו את המקום בשנה האחרונה, והיום אנחנו יוצאים, בקריאה של חיבה:

עיזרו לנו להגדיל את הלהבה, אנו זקוקים לתרומה שלכם - איתה נוכל להמשיך לשנה נוספת.

"כי נפלתי קמתי ה' אור לי".

אפשרויות תרומה:
החזקת אברך תלמיד חכם, לחודש - 700 ש"ח.
החזקת אברך, תלמיד חכם, לשנה - 8400 ש"ח.
פרנס יום (ניתן להקדיש לעילוי נשמת) - 4500 ש"ח

1,008,885 נתרם מתוך יעד שֶׁל ₪900,000
ימים נותרו
 • 00 D
 • 00 H
 • 00 M
 • 00 S
הכנס סכום
...
תורמים
תרומה אפקטיבית
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
 • Pnina Herman $5

 • Ra'anan Elozory ₪100

 • בעילום שם ₪200

 • Aryeh Weiss $500

 • בעילום שם ₪2,800

 • בעילום שם $10

 • ידידיה מאיר ₪360

 • בעילום שם ₪200

 • Mordechai Mendlowitz $100

 • בעילום שם ₪360

ראה כל התורמים

אין מי שלא זוכר את הרגע שבו החלו השמועות להגיע. "פיגוע בהר נוף", "מחבלים בבית הכנסת", "הרוגים ופצועים".

היו אלו דקות נוראיות שלעולם לא נשכח, את הסירנות המייבבות, את עשרות האמבולנסים וכוחות המשטרה שדהרו להם בשכונה. ההלם, ההלוויות, הכאב הנורא, והיתמות שמילאו את קהילתינו ואת כל כל ישראל.

באותם ימי שבר, בתוך ים ההמולה והכאב, החליט מורינו רב הקהילה, הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, על הקמת הכולל הגדול, לעילוי נשמת הקדושים.

באותו מקום שבו גדעו המרצחים את חייהם של קדושינו. שם באותו מקום, הוקם כולל עטרת קדושים - כמגדלור רוחני לסביבה. הכולל מהווה נר תמיד חי, בו בוערת שלהבת התורה, לזכרם, להנצחתם, ולעילוי נשמתם.

הכולל משמש כבית רוחני לרבים מתושבי השכונה, חלקם הלומדים במשך כל היום ותורתם אומנותם, וחלקם בעלי בתים העמלים לפרנסתם וקובעים עיתים לתורה, הוגים ולומדים יחד בתורה.

הכולל מונה כיום כ 180 אברכים שתורתם אומנותם, ומכיל בתוכו מספר מסגרות:

א. "ישיבת ערב" – לימוד אברכים ובעלי בתים בצוותא, מדי ערב.

ב. "חבורת ההלכה" – אברכים המשתלמים במסלול הלכה למעשה. הקבוצה מכוונת על ידי מורינו הרב שליט"א, המוסר בה שיעורים בקביעות, ומלמד את הצורבים דרכה של פסיקת הלכה. הלימוד הינו בשעות הערב.

ג. כולל ערב "ליבו חפץ" – כולל ערב לתלמידי חכמים חשובים, הלומדים בבית הכנסת בסדר ערב, במתכונת ליבו חפץ.

ד. כולל "שישי שבת" – כולל גדול הפעיל בימי שישי בבוקר, ובשבת לפני תפילת שחרית, וממלא את השכונה באור התורה גם בימי שישי ושבת.

יצוין כי התמיכה הניתנת על ידי הכולל, הינה משמעותית ביותר לאברכים המשתתפים בו אשר תורתם אומנותם, ורבים מהם מציינים כי היא מסייעת בידם ממש לצורכי מחייתם הבסיסיים.

בשנים האחרונות יצאנו יחד למסע שותפות למען העמדת מקום התורה לזכר יקירינו הקדושים הי"ד.
נפעמנו והתרגשנו, מעוצמת החיבור והשותפות של כלל ישראל.

בזכותכם החזקנו את המקום בשנה האחרונה, והיום אנחנו יוצאים, בקריאה של חיבה:

עיזרו לנו להגדיל את הלהבה, אנו זקוקים לתרומה שלכם - איתה נוכל להמשיך לשנה נוספת.

"כי נפלתי קמתי ה' אור לי".

אפשרויות תרומה:
החזקת אברך תלמיד חכם, לחודש - 700 ש"ח.
החזקת אברך, תלמיד חכם, לשנה - 8400 ש"ח.
פרנס יום (ניתן להקדיש לעילוי נשמת) - 4500 ש"ח

אין מי שלא זוכר את הרגע שבו החלו השמועות להגיע. "פיגוע בהר נוף", "מחבלים בבית הכנסת", "הרוגים ופצועים".

היו אלו דקות נוראיות שלעולם לא נשכח, את הסירנות המייבבות, את עשרות האמבולנסים וכוחות המשטרה שדהרו להם בשכונה. ההלם, ההלוויות, הכאב הנורא,
והיתמות שמילאו את קהילתינו ואת כל כל ישראל.


באותם ימי שבר, בתוך ים ההמולה והכאב, החליט מורינו רב הקהילה, הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, על הקמת הכולל הגדול, לעילוי נשמת הקדושים.

באותו מקום שבו גדעו המרצחים את חייהם של קדושינו. שם באותו מקום, הוקם כולל עטרת קדושים - כמגדלור רוחני לסביבה.
הכולל מהווה נר תמיד חי, בו בוערת שלהבת התורה, לזכרם, להנצחתם, ולעילוי נשמתם.


הכולל משמש כבית רוחני לרבים מתושבי השכונה, חלקם הלומדים במשך כל היום ותורתם אומנותם, וחלקם בעלי בתים העמלים לפרנסתם וקובעים עיתים לתורה, הוגים ולומדים יחד בתורה.


הכולל מונה כיום כ 180 אברכים שתורתם אומנותם, ומכיל בתוכו מספר מסגרות:

א.  "ישיבת ערב" – לימוד אברכים ובעלי בתים בצוותא, מדי ערב.

ב. "חבורת ההלכה" – אברכים המשתלמים במסלול הלכה למעשה. הקבוצה מכוונת על ידי מורינו הרב שליט"א,
המוסר בה שיעורים בקביעות, ומלמד את הצורבים דרכה של פסיקת הלכה. הלימוד הינו בשעות הערב.


ג. כולל ערב "ליבו חפץ" – כולל ערב לתלמידי חכמים חשובים, הלומדים בבית הכנסת בסדר ערב, במתכונת ליבו חפץ.

ד. כולל "שישי שבת" – כולל גדול הפעיל בימי שישי בבוקר, ובשבת לפני תפילת שחרית, וממלא את השכונה באור התורה גם בימי שישי ושבת.

יצוין כי התמיכה הניתנת על ידי הכולל, הינה משמעותית ביותר לאברכים המשתתפים בו אשר תורתם אומנותם, ורבים מהם מציינים כי היא מסייעת בידם ממש לצורכי מחייתם הבסיסיים.


בשנים האחרונות יצאנו יחד למסע שותפות למען העמדת מקום התורה לזכר יקירינו הקדושים הי"ד.
נפעמנו והתרגשנו, מעוצמת החיבור והשותפות של כלל ישראל.


בזכותכם החזקנו את המקום בשנה האחרונה, והיום אנחנו יוצאים, בקריאה של חיבה:

עיזרו לנו להגדיל את הלהבה, אנו זקוקים לתרומה שלכם - איתה נוכל להמשיך לשנה נוספת.

"כי נפלתי קמתי ה' אור לי".


אפשרויות תרומה:

החזקת אברך תלמיד חכם, לחודש - 700 ש"ח.

החזקת אברך, תלמיד חכם, לשנה - 8400 ש"ח.

פרנס יום (ניתן להקדיש לעילוי נשמת) - 4500 ש"ח