1652990151
גאון יעקב גאון יעקב
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
100%
10,000מתוך יעד של ₪10,000
בנציון שטיינמן

בנציון שטיינמן

יחד נגיע אל היעד!

100%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
טוען תורמים...
בש
בעילום שם

₪80

יכ
יוסף ומרים כגן

₪200

שפ
שלום פרידמן

₪200

בש
בעילום שם

₪2,000

מג
מאיר גרנובסקי

₪2,000

בש
בעילום שם

₪100

בש
בעילום שם

₪2,400

לרפואת :אסתר בת מולי שרה . אביבה זהבה בת בלימה . אילן בן מרים . הרב אלישע בן ברטה . לזיווג: נעם מיכאל בן אביבה זהבה
שג
שמואל גוסברד

₪100

יפ
יצחק פינדרוס

₪1,000

אא
איציק אילוביץ

₪1,000

בש
בעילום שם

₪400

של
שאול לוסטיג

₪100

בש
בעילום שם

₪420

שנה חלפה מאז הסתלקותו לגנזי מרומים של "אבינו מרן ראש הישיבה"
רבי אהרן יהודה לייב שטינמן, בעל "אילת השחר", זכותו תגן עלינו.
אין לנו איך להשלים את החסר הגדול והחלל העצום שנפער בעם ישראל
ואין איך למלאות חסרוננו וחיסרון עם ישראל בעולם כולו.

אולם פינה חמה היתה בליבו של מרן ראש הישיבה
לישיבה אותה הקים וליווה משך למעלה מארבעים שנה
ובה מסר שיחות ושיעורים לרוב, "גאון יעקב אשר אהב"
אבינו רבינו ראש הישיבה, לא כיהן בה רק כראש ישיבה

אלא כאבא אוהב לתלמידי הישיבה והשקיע את כל כוחו ומרצו
בתלמידי הישיבה ללמדם ולחנכם בדרך העולה בית א-ל.
היום, רק היום!
יש לך הזדמנות מיוחדת שלא תחזור להיענות לבקשתו האחרונה של רבינו
להיות שותף נאמן לרבן של ישראל זי"ע.
רצונינו להיות שותפים נאמנים לפינת יקרת אהוביך בנין הישיבה של רבינו.
 
למשך 40 שעות בלבד! התרומה שלך שווה בכפליים!
קבוצת תורמים נדיבי לב, קיבלו על עצמם להכפיל כל תרומה שתיכנס, שקל מול שקל.
100 ₪ מוכפלים ל-200 ₪
500 ₪ מוכפלים ל-1,000 ₪
 
יום השנה הראשון לפטירתו של אבינו רועינו, אל תישארו מאחור,
היו שותפים נאמנים ורבינו ימליץ עליכם יושר כהבטחתו בצוואה האחרונה!
תורמי מאצ’ינג יכפילו את תרומתך
אתה נותן
מקבל
₪1,000 x2 ₪2,000
₪400 x2 ₪800
₪100 x2 ₪200
₪36 x2 ₪72
ספר את הסיפור שלך.
מדוע תרמת לגאון יעקב ?