1601411855
Yeshivat Nishmas Yisroel Yeshivat Nishmas Yisroel
Time Remaining: 0h 0m 0s
56%
$47,953of $84,600 goal
Team Name
56%
$ 0 of $ 0 raised raised
0 Donors
LOADING DATA . .
Donate and fill up this space :)
Loading donors...
LOADING DATA . .
Sorry, couldn't find a team by that name :(
  • %
    $0of $0 raised
    0 Donors

ישיבת נשמת ישראל הוקם לפני כ-40 שנה ע"י הגאון הרב אברהם כהן שליט"א, כדי לתת לאברכים בני עליה שמבקשים ללמוד שמעתתא אליבא דהלכתא דבר שיכשיר אותם לשמש בעתיד כפוסקים ויושבים על מדין. 

מסלול הלימודים בישיבה הוא מקיף ומחייב, אך כזה שתוצאותיו ניכרות ב"ה, בארץ ובעולם מכהנים כיום עשרות דיינים ופוסקים שאת לימודיהם השלימו ב'נשמת ישראל'.

גם בימים אלו שוקדים עשרות אברכים בישיבת נשמת ישראל בלימוד שמעתתא אליבא דהלכתא.

יותר מהכל, ישיבת נשמת ישראל הוא ישיבה "של האברכים". האופי של הישיבה הוא ייחודי מאוד ומחבר מאוד, כזה שמאפשר לכל אברך לחוש בן בית ונותן לו את הכוחות, היכולת והאמצעים להסיק שמעתתא אליבא דהלכתא. 

במשך כל שנות קיומו התקיים הישיבה תודות לנדיבות ליבם של נדיבים מהארץ ומחו"ל. משבר הקורונה עצר את זרם התרומות והוא גם מונע מראש הישיבה לצאת למסע גיוס כספים מעבר לים. 

במצב הדברים שנוצר הישיבה לא יוכל להתקיים לאורך זמן. על מנת לאפשר לו להמשיך להתקיים הישיבה זקוק לתמיכה של כל אחד ואחד מאיתנו. 

רק ע"י תרומה למגבית המיוחדת למען ישיבת נשמת ישראל נוכל להבטיח את המשך קיומו ושגשוגו של ישיבת נשמת ישראל בחודשים הקרובים עד שמשבר הקורונה והשלכותיו יחלפו. 

בימים אלו שבין כסה לעשור כולנו נרתמים ותורמים כדי להבטיח את המשך קיומו ושגשוגו של ישיבת נשמת ישראל. ובזכות זה נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת בבריאות ונחת.

תרום עכשיו לישיבת נשמת ישראל והיה שותף בלימוד שמעתתא אליבא דהלכתא של עשרות אברכים. 

תרום עכשיו לישיבת נשמת ישראל והיה שותף בהעמדת הדור הבא של הפוסקים והדיינים בארץ ובעולם. 

זכור! הדרך היחידה להבטיח את המשך קיומו של הישיבה בעת הזו היא רק באמצעות התגייסות ותרומה של כל אחד ואחד מאיתנו. זו ההזדמנות והחובה שלנו.