1585909879
Time Remaining: 0h 0m 0s
101%
5,065,670of ₪5,000,000 goal
Team Name
101%
0 of ₪ 0 raised raised
0 Donors
LOADING DATA . .
Sorry, couldn't find anyone by that name :(
Loading donors...
אש
אבישי שמעון

₪100

Donation through שהרבני איתי
LOADING DATA . .
Sorry, couldn't find a team by that name :(
  • %
    0of ₪0 raised
    0 Donors

יש מקומות שמאירים את העולם.

כן, יש מקומות שהופכים את העולם למקום טוב יותר.

ארבעים שנה שקרני האור הבוקעים ועולים מישיבת ההסדר קרני שומרון מאירים את עולמנו. המוני בוגרים השתולים בכל מערכות החיים בחותמת ה"קרנשניקי"ם" מעידים בהליכותיהם על המפעל הגדול, מאבני היסוד של ישיבות ההסדר ותל תלפיות למיטב בני הנוער בישראל. תורה ולימודי הלכה מעמיקים בדיבוק חברים ייחודי, שירות קרבי ותחושת שליחות לתרומה משמעותית לביטחון ישראל, ובעיקר רוח גדולה של בניה אישית ומעצבת לדורות, מאפיינים שנות דור את ישיבת ההסדר קרני שומרון.

ראשי הישיבה ורבניה סוללים דרך של פשטות, אמת, עמל נפש ומסירות לכל תלמיד, שעלו והצמיחו פירות מפוארים. בכל שדרות החיים ניתן לפגוש בבוגרי הישיבה, החתומים בתורתה ובאורחותיה, והפכו את קרני שומרון לשם דבר של איכות.

במסגרת הרוח החינוכית הייחודית של קרנ"ש, לצד הנחלת התורה הכבירה בדגש על "לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא", הישיבה מטפחת ומקיימת חינוך אמתי למעשים טובים כחלק אינטגראלי ובלתי נפרד ממנה. 

בהתאם לתפיסה זו, הישיבה מקיימת כבר  12 שנה מיזם ייחודי ופורץ דרך: נופשון ייחודי לילדים עם צרכים מיוחדים. מידי סופ"ש מגיעים לישיבה ילדים טהורים אלו, הזוכים לשבת מושקעת המותאמת בשבילם. לצד החוויה והאור שמקבלים הילדים, דבר זה מעניק להוריהם פסק זמן ומצילה אותם, כפשוטו, מאינטנסיביות שוחקת ומתישה. בני הישיבה המתנדבים בנופשון, זוכים מאידך לחינוך אמתי ומעשי בנתינה לזולת, ורוחו הכבירה של בית המדרש מתאחדת עם עשייה אמתית הפותחת את הלב ומאירה דרך של חסד ומעשים טובים, "הלכה למעשה" - בדיוק כמו שמחנכת הישיבה בארבעים שנותיה. 

בנוסף, מפעילה הישיבה דיור בקהילה לצעירים עם צרכים מיוחדים. בחורים המאובחנים כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה / אוטיזם בתפקוד גבוה, משלבים שירות לאומי בבקרים ואחה"צ לימוד תורה בחברותות ייעודיות לפי צרכיהם המיוחדים, תוך שהם מתגוררים יחד בדירה במתחם הישיבה ונהנים משלל חוגים בשעות הפנאי. האידיאל של תורה ומגורים עם בחורי הישיבה מהווים עבורם השתייכות לקהילה והעשרה ייחודית של עולמם החברתי והתרבותי, מתוך אמונה כי שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה מועיל ותורם לשני הצדדים יחד ומעצים את הישיבה ותלמידיה.

אבל בלעדיך - לא נוכל להמשיך ולהאיר!

שמה הטוב של "קרני שומרון" והביקוש הרב להימנות על שורותיה, הביאו בעשור האחרון לעליה של עשרות אחוזים במספר התלמידים, וכיום לומדים בה קרוב ל-400 תלמידים כן ירבו. כך נוצר צורך דחוף בהגדלת מבני הפנימיה, במטרה לפתור את הצפיפות הקשה, להכיל את הכמות הקיימת בצורה נאותה ולהמשיך להיות כתובת איכותית למבקשי תורה ודעת. 

כחלק בלתי נפרד מדרך הישיבה אשר רואה בנופשון לילדים המיוחדים נדבך מרכזי בפעילותה החינוכית, תכניות הבניה הנדרשות כוללות מענה דחוף לילדים רבים המבקשים להשתתף בפעילות זו, ומחוסר מקום משובצים ברשימת המתנה המאפשרת להם להגיע לעיתים רחוקות מאד. 

המבנים שהוקמו לפני עשרות שנים, צרים מלהכיל. הישיבה נדרשת לצאת לתכנית מקיפה, שעיקרה בניית מבנה פנימיה חדש שיאפשר תנאים נאותים לבחורים והיענות לביקוש הרב, הוספת קומה למבנה הנופשון במטרה להגדיל את פעילותו ולאפשר ליותר ילדים מיוחדים להשתתף בו, וחידוש בית המדרש והמבנה המרכזי נוכח ליקויים רבים שנוצרו לאחר ארבעים שנה. במסגרת זו אף מתוכנן פרויקט הפצת תורת הישיבה, במסגרתו ירוכז מאגר דיגיטלי נגיש ועדכני של שיעורים ותכנים הזוכים לביקוש רב בעולם התורה.

לפנינו זכות נדירה של שותפות באחד ממפעלי התורה, החינוך והחסד המרשימים ביותר שאפשר לדמיין.

ידידים יקרים, אנא היו עמנו! היו עמנו היום, בשעה שתורה ומעשים טובים מונחים לפתחנו ומבקשים תמיכה וכתף. 

היום הזה נצטרף כולנו יחד לשותפות אמת של הערכה והוקרה, שיאפשרו לאור הגדול להמשיך!