1603741114
Time Remaining: 0h 0m 0s
79%
796,359of ₪1,000,000 goal
Ambassador Name
79%
0 of ₪ 0 raised raised
0 Donors
LOADING DATA . .
Donate and fill up this space :)
Loading donors...
LOADING DATA . .
Sorry, couldn't find an ambassador by that name :(
  • %
    0of ₪0 raised
    0 Donors

הצטרפו אלינו לחיזוק ופיתוח מדרשת עין הנצי"ב - המדרשה הראשונה בארץ!

35 שנה, דורות של תלמידות שכולן זכו לבית מדרש המשלב בין לימוד תורה מעמיק, מחויבות להלכה, העצמה נשית ופתיחות מחשבתית. 

פנינו אל העתיד, ואנו שוקדים על חיזוק התוכניות הקיימות ופיתוח נוספות, כדי להגדיל את מקומה של המדרשה כמרכז תורה בעמק המעיינות וכזרקור של תורת חיים בעם ישראל. 

לשם כך עלינו להקים את מבנה הקבע של בית המדרש, ולצידו כתות לימוד אשר יאפשרו לנו לגדול ולצמוח.  

ודאי אתם מכירים  מישהי שלמדה במדרשת עין הנצי"ב, בתוכניות לפני שירות, תוכניות לבוגרות שירות, תוכניות לתלמידות מחו"ל, בית מדרש "קדמה", שלוחת המדרשה - "נטע", בית מדרש "מעיינות" לכל תושבי הסביבה ובית המדרש למורות הלכה.

 

כעת אנו פונים אליכם - בואו להיות שותפים אתנו בהמשך פיתוחה וצמיחתה של המדרשה, להגדיל תורה ולהאדירה.